جعل نام خلیج فارس این بار در شبکه فرانس 24

فرانس 24 در آخرین مرتبه در برنامه بررسی روابط ایران و حزب الله لبنان در ویژه برنامه عصرگاهی روز 13 آذر از نام جعلی برای خلیج فارس استفاده کرده است.

این در حالی است که به نظر می رسد ضروری است تا دستگاههای مربوطه از جمله دستگاه سیاست خارجی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به این اقدام مغرضانه رسانه فرانسوی اقدام مقتضی را در دستور کار قرار دهند.

به گزارش مهر، شبکه تلویزیونی فرانس 24  متعلق به دولت فرانسه  اخیرا در بخش فرانسوی خود به جای استفاده از نام تاریخی و رسمی خلیج فارس از یک عنوان جعلی استفاده می کند تا آنجا که این اقدام به شکل معمول در آمده است.

این در حالی است که به نظر می رسد ضروری است تا دستگاههای مربوطه از جمله دستگاه سیاست خارجی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به این اقدام مغرضانه رسانه فرانسوی اقدام مقتضی را در دستور کار قرار دهند.شبکه تلویزیونی فرانس 24 در اقدامی مغرضانه اقدام به جعل نام خلیج فارس در برنامه های خود کرده است.

/ 0 نظر / 7 بازدید