"شاهنامه" و باز هم سندی کهن بر حقانیت خلیج فارسرضایی درباره یک شاهنامه نفیس که در غرفه‌اش عرضه شده است گفت: Shanama of shahtahmasb یک اثر نفیس است که توسط انتشارات yale در آمریکا به چاپ رسیده اثری نفیس است و با ارز دولتی به قیمت 114 هزار تومان قابل خریداری است.

وی در پایان گفت: دو کتاب با نام‌های «نقشه‌های عمومی ایران» و «نقشه‌های ویژه ایران» نیز از آثار انتشارات brill عرضه شده است که به دلیل ارائه نقشه‌های شاخص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در کتاب «نقشه‌های ویژه ایران» اسناد و مدارک مهمی درباره خلیج فارس به ثبت رسیده است که این نقشه‌ها از مراکز اسنادی معتبر جهان گردآوری شده است.

/ 0 نظر / 7 بازدید